Oko kamery w lesie

Komentowanie nie jest możliwe | komunikaty

W 2010 r. w lasach zebrano ponad 115 tys. metrów sześciennych śmieci.
Na walkę z tym problemem Lasy Państwowe wydają co roku ok. 20 mln. zł.
Śmieci w polskich lasach to plaga.

W nadleśnictwie Supraśl w Puszczy Knyszyńskiej już pierwszego dnia kamera „złapała” dwie osoby wyrzucające śmieci. Można je było na nagraniu bez problemu rozpoznać. Jeden z mieszkańców pewnego kwietniowego wieczoru przyjechał do lasu i wyrzucił stary telewizor. Nie wiedział, że obserwuje go kamera. Bardzo się zdziwił, gdy pod jego dom podjechali strażnicy leśni. Dostał mandat w wysokości 500 zł i musiał zabrać swój telewizor z lasu . Leśnicy mają nową broń na śmieciarzy: w dziuplach, budkach lęgowych, w krzakach montują kamery, które nagrywają sprawcę. Zamaskowana kamera nie służy do podglądania ludzi,  choć za jej pośrednictwem leśnicy niejedno już widzieli.

Zdaniem Anny Malinowskiej, rzeczniczki Lasów Państwowych, to problem ogólnopolski, dlatego przenośnych kamer będzie przybywać. Urządzenia wyposażone w czujniki ruchu zaczynają rejestrować obraz, gdy w ich zasięgu zjawi się człowiek albo zwierzę. Strażnicy leśni otrzymują SMS, że kamera się włączyła. Obraz z niej mogą oglądać na ekranie komputera albo w telefonie komórkowym. Do tej pory leśnicy mieli problem, by złapać sprawcę zaśmiecania. Teraz w identyfikacji pomagają kamery.
Śmiecenie to też duży problem ekologiczny. Proszę sobie wyobrazić, że jedna mała bateria od zegarka może zanieczyścić 400 litrów wody! A takich baterii trafia do lasu tysiące, podobnie jak innych niebezpiecznych odpadów. Zwierzęta w śmieciach znajdują resztki pożywienia, a przy okazji połykają torebki foliowe, które je zabijają.
Na terenie warszawskiej RDLP leśnicy zainstalowali już kilkadziesiąt kamer, a mieszkańców ostrzegają tabliczki, że las jest monitorowany.Leśny monitoring rejestruje zresztą nie tylko śmieciarzy, ale i złodziei drewna czy samochodów, którzy w lesie rozkręcają auta. Kamer w polskich lasach ma przybywać. Sprawdzają się, więc nadleśnictwa chętnie je kupują.

źródło: gazeta wyborcza

 


Czempińskie sokoły

Komentowanie nie jest możliwe | zwierzęta

 

Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu od wielu już lat prowadzi hodowlę sokoła wedrownego – gatunku, który prawie wyginął w przyrodzie. 
„Sokoły i ludzie” – ogladnij krótki film o hodowli sokoła wędrownego w Polsce (22 min.) Celem hodowli rzadkich gatunków jest odbudowa ich dzikich populacji poprzez wsiedlanie do środowiska naturalnego młodych osobników wyhodowanych w warunkach wolierowych.  W ramach ogólnopolskiego Programu Restytucji zatwierdzonego i nadzorowanego przez Ministerstwo Środowiska, w Stacji wyhodowano ponad 100 młodych sokołów, które następnie wsiedlono do przyrody w Wielkopolsce, na Pomorzu i Dolnym Śląsku.W Stacji znajdują się również dwie pary orłów przednich -jedyne w kraju dające potomstwo (fot. R. Laskowski). Jest to gatunek znacznie trudniejszy w hodowli niż sokół, dlatego sukcesy są również skromniejsze. Do tej pory udało się tutaj odchować 3 młode orły, z których jednego podłożono do gniazda dzikiej pary w Karpatach. Został przez nie wychowany i opuścił gniazdo. Bardziej pospolitym gatunkiem jest jastrząb, którego hodowla ma cel sokolniczy , młode ptaki są układane do polowań przez sokolników. W Stacji znajduje się jedna para hodowlana, która co roku daje 3-4 młode ptaki.
Stacja od wielu lat jest głównym ośrodkiem organizacyjno-szkoleniowym „Gniazda Sokolników” – ogólnopolskiego klubu działającego w ramach Polskiego Związku Łowieckiego. Swoją siedzibę ma tu Zarząd Klubu, odbywają się spotkania i zebrania organizacyjne a także specjalistyczne kursy sokolnicze.

 


Obwód zamknięty

Komentowanie nie jest możliwe | komunikaty, Koło Łowieckie, polowania, zwierzęta

W dniach od 11 do 14 maja 2011 r. w obwodzie nr 54 odbędzie się polowanie komercyjne na kozły. W tym czasie wszystkie rejony wyłączone są z wykonywania polowań indywidualnych.

Powyżej fotografia autorstwa naszego kolegi Piotra Kajnowa.

 


Szkody w uprawach – szkolenie

Komentowanie nie jest możliwe | komunikaty, myśliwi, spotkania, zwierzęta

W dniach 16-17 kwietnia 2011 r. oraz 28-29 maja 2011 r. w Bornym Sulinowie odbedą się szkolenia dla czlonków komisji szacujących szkody w uprawach wyrządzone przez zwierzeta łowne.

informacje o szkoleniu oraz karta zgłoszenia 

 


Wesołych Świąt !

Komentowanie nie jest możliwe | komunikaty

Wszystkim członkom Koła Łowieckiego Rega w Gryficach, ich rodzinom oraz przyjaciołom życzymy Wesołych Świąt !

 


Uwaga zagrożenie pożarem !

Komentowanie nie jest możliwe | komunikaty, polowania

Jak podaje Instytut Badawczy Leśnictwa na dzień 22 kwietnia 2011 r. w lasach na terenie Powiatu Gryfickiego obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.  W ciągu ostatniej doby w lasach na terenie kraju wybuchło 99 pożarów, od poczatku kwietnia 730. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych i na obszarach do nich przylegających!
Zobacz aktualną mapę zagrożenia pożarowego na terenie całego kraju.

Jak informuje Instytut Badawczy Leśnictwa, wilgotność ściółki wynosiobecnie poniżej 20 proc., a w lasach na zachodzie kraju – poniżej 10 proc. Zdecydowana większość pożarów wybucha wtedy, gdy wilgotność ściółki spada poniżej 20 proc.

„Od kilku dni w lasach obserwujemy tzw. »pogodę pożarową«: temperatura powietrza przekracza 22 st. C., wilgotność względna powietrza spada poniżej 46 proc., a wilgotność ściółki jest niższa od 11 proc. Podczas takich warunków meteorologicznych gwałtownie wzrasta liczba pożarów” – podkreśla IBL w komunikacie. W zdecydowanej większości pożary powstają w wyniku świadomej lub nieświadomej działalności człowieka. IBL apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych i na obszarach do nich przylegających.

W lasach i w odległości mniejszej niż 100 m od lasu nie wolno: palić ognisk, używać otwartego ognia, palić śmieci; wypalać pozostałości roślinnych (np. traw, gałęzi); porzucać nieugaszonych zapałek lub niedopałków papierosów; używać ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem.

źródło: onet.pl

 


Światowy Dzień Ziemi 2011

Komentowanie nie jest możliwe | komunikaty

Obchody Światowego Dnia Ziemi, które co roku odbywają się 22 kwietnia, w 2011 roku obchodzone będą podczas Międzynarodowego Roku Lasów ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Hasło Dnia Ziemi 2011 brzmi „Las całkiem blisko nas”.  Co roku podczas licznie organizowanych festynów lokalnych z okazji Dnia Ziemi oglądać możemy ciekawe wystawy promujące przyrodę lub brać udział w spotkaniach edukacyjnych.

Z informacji ONZ: „…  biorąc pod uwagę fakt, że lasy i trwale zrównoważona gospodarka leśna mogą znacząco przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, zmniejszenia ubóstwa i osiągnięcia uzgodnionych na poziomie międzynarodowym celów rozwoju, w tym Milenijnych Celów Rozwoju, 20 grudnia 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło ustanowić rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów (rezolucja 61/193)”.
Zgromadzenie wskazało swoje agendy odpowiedzialne za organizację obchodów oraz zaprosiło do współpracy państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe oraz podmioty, których zadaniem jest ułatwianie i promowanie działań związanych z Rokiem Lasów na poziomie lokalnym i krajowym.
Szczególnie w Polsce temat obchodów Światowego Dnia Ziemi związany z lasami ma mocne uzasadnienie, lasy stanowią prawie 30% powierzchni naszego kraju i wszelkie działania związane z ochroną przyrody na ich terenie i z prowadzoną tam gospodarką leśną mają wpływ na stan środowiska i przyrody naszego kraju. Zdecydowana większość polskich lasów to lasy państwowe, które zarządzane są przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Lasy Państwowe od 10 lat są partnerem podczas realizacji obchodów Dnia Ziemi w Polsce.

Na terenie lasów występują wszystkie formy ochrony przyrody, w tym pomniki przyrody, rezerwaty, użytki ekologiczne, parki krajobrazowe i najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce – parki narodowe. Prezentację Polskich Parków Narodowych jako jeden z ważniejszych punktów programu festynu Dnia Ziemi z dużym powodzeniem kontynuujemy od 2002 roku. Tutaj i tu możesz odwiedzić witryny internetowe parków narodowych w Polsce.

Na terenie lasów znajduje się również znaczna część obszarów objętych europejską siecią ochrony Natura 2000. Lasy to częste miejsce naszego wypoczynku, rekreacji a także edukacji, ta prowadzona jest głównie na terenie 19 Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Leśne Kompleksy Promocyjne utworzone zostały na obszarze całego kraju, pokazują różnorodność warunków siedliskowych, mnogość składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa. Należy także pamiętać, iż ok. 65% gatunków dzikiej fauny i flory to gatunki leśne.
Warto pamiętać o roli historycznej lasu, las to miejsce, które przez tysiąclecia żywiło, odziewało, dostarczało opału i budulca – długo był fundamentem gospodarki. Tragiczna momentami historia Polski również na lesie odcisnęła swoje piętno, lasy polskie pełne są pamiątek po powstaniach listopadowym i styczniowym, pełne śladów po pierwszej i drugiej wojnie światowej.
Dziś jesteśmy mądrzejsi od wielu minionych pokoleń, wiemy jakie skutki niesie za sobą postępujące przez setki lat wylesianie i nieprzemyślana ingerencja człowieka w środowisko naturalne. Znając negatywne skutki możemy wyciągając odpowiednie wnioski nauczyć się postępować tak, aby jak najwięcej ocalić dla przyszłych pokoleń. Zarówno w skali makro, ogólnopolskiej poprzez wspomaganie działań edukacyjnych i ochronnych podejmowanych przez leśników, społeczną kontrolę na nimi, jak i w skali lokalnej, często osobistej – przez reagowanie na niewłaściwe zachowania w lesie np. wywóz śmieci do lasu. Podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi chciejmy razem odkryć, poznać i ocalać Polski Las.

 


Żubr na medal

Komentowanie nie jest możliwe | komunikaty, myśliwi

W dniu 6 kwietnia 2011 r. Kapituła Odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego przyznała Kołu Łowieckiemu „Żubr” z Kamienia Pomorskiego Złoty Medal Zasługi Łowieckiej. Serdecznie gratulujemy! Darz Bór.

 


Wpłaty – konto bankowe

Komentowanie nie jest możliwe | komunikaty, Koło Łowieckie

Dla usprawnienia działań finansowych wszelkie wpłaty do kasy naszego koła lowieckiego prosimy dokonywać za pośrednictwem przelewów na podany nizej numer konta bankowego : 39 9393 1023 3950 4511 2000 0010

Dane odbiorcy: Koło Łowieckie Rega, ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice.

 


Instruktor kynologiczny

Komentowanie nie jest możliwe | komunikaty, Koło Łowieckie, zwierzęta

Komisja Kynologiczna przy Okregowej Radzie Łowieckiej w Szczecinie organizuje kurs na uzyskanie uprawnień instruktora kynologicznego. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swój udział w szkoleniu za pośrednictwem kół łowieckich do końca miesiąca kwietnia 2011 r.

„… polowanie bez psa jest niczym wesele bez muzyki …”

Kalendarz konkursów i prób pracy psów mysliwskich na rok 2011

Kalendarz wystaw psów w roku 2011 

 


CURRENT MOON
Pogoda Gryfice z serwisu
szkody zobacz kto nas odwiedza