Uwaga zagrożenie pożarem !

Komentowanie nie jest możliwe | komunikaty, polowania

Jak podaje Instytut Badawczy Leśnictwa na dzień 22 kwietnia 2011 r. w lasach na terenie Powiatu Gryfickiego obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.  W ciągu ostatniej doby w lasach na terenie kraju wybuchło 99 pożarów, od poczatku kwietnia 730. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych i na obszarach do nich przylegających!
Zobacz aktualną mapę zagrożenia pożarowego na terenie całego kraju.

Jak informuje Instytut Badawczy Leśnictwa, wilgotność ściółki wynosiobecnie poniżej 20 proc., a w lasach na zachodzie kraju – poniżej 10 proc. Zdecydowana większość pożarów wybucha wtedy, gdy wilgotność ściółki spada poniżej 20 proc.

„Od kilku dni w lasach obserwujemy tzw. »pogodę pożarową«: temperatura powietrza przekracza 22 st. C., wilgotność względna powietrza spada poniżej 46 proc., a wilgotność ściółki jest niższa od 11 proc. Podczas takich warunków meteorologicznych gwałtownie wzrasta liczba pożarów” – podkreśla IBL w komunikacie. W zdecydowanej większości pożary powstają w wyniku świadomej lub nieświadomej działalności człowieka. IBL apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych i na obszarach do nich przylegających.

W lasach i w odległości mniejszej niż 100 m od lasu nie wolno: palić ognisk, używać otwartego ognia, palić śmieci; wypalać pozostałości roślinnych (np. traw, gałęzi); porzucać nieugaszonych zapałek lub niedopałków papierosów; używać ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem.

źródło: onet.pl

 


Światowy Dzień Ziemi 2011

Komentowanie nie jest możliwe | komunikaty

Obchody Światowego Dnia Ziemi, które co roku odbywają się 22 kwietnia, w 2011 roku obchodzone będą podczas Międzynarodowego Roku Lasów ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Hasło Dnia Ziemi 2011 brzmi „Las całkiem blisko nas”.  Co roku podczas licznie organizowanych festynów lokalnych z okazji Dnia Ziemi oglądać możemy ciekawe wystawy promujące przyrodę lub brać udział w spotkaniach edukacyjnych.

Z informacji ONZ: „…  biorąc pod uwagę fakt, że lasy i trwale zrównoważona gospodarka leśna mogą znacząco przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, zmniejszenia ubóstwa i osiągnięcia uzgodnionych na poziomie międzynarodowym celów rozwoju, w tym Milenijnych Celów Rozwoju, 20 grudnia 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło ustanowić rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów (rezolucja 61/193)”.
Zgromadzenie wskazało swoje agendy odpowiedzialne za organizację obchodów oraz zaprosiło do współpracy państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe oraz podmioty, których zadaniem jest ułatwianie i promowanie działań związanych z Rokiem Lasów na poziomie lokalnym i krajowym.
Szczególnie w Polsce temat obchodów Światowego Dnia Ziemi związany z lasami ma mocne uzasadnienie, lasy stanowią prawie 30% powierzchni naszego kraju i wszelkie działania związane z ochroną przyrody na ich terenie i z prowadzoną tam gospodarką leśną mają wpływ na stan środowiska i przyrody naszego kraju. Zdecydowana większość polskich lasów to lasy państwowe, które zarządzane są przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Lasy Państwowe od 10 lat są partnerem podczas realizacji obchodów Dnia Ziemi w Polsce.

Na terenie lasów występują wszystkie formy ochrony przyrody, w tym pomniki przyrody, rezerwaty, użytki ekologiczne, parki krajobrazowe i najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce – parki narodowe. Prezentację Polskich Parków Narodowych jako jeden z ważniejszych punktów programu festynu Dnia Ziemi z dużym powodzeniem kontynuujemy od 2002 roku. Tutaj i tu możesz odwiedzić witryny internetowe parków narodowych w Polsce.

Na terenie lasów znajduje się również znaczna część obszarów objętych europejską siecią ochrony Natura 2000. Lasy to częste miejsce naszego wypoczynku, rekreacji a także edukacji, ta prowadzona jest głównie na terenie 19 Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Leśne Kompleksy Promocyjne utworzone zostały na obszarze całego kraju, pokazują różnorodność warunków siedliskowych, mnogość składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa. Należy także pamiętać, iż ok. 65% gatunków dzikiej fauny i flory to gatunki leśne.
Warto pamiętać o roli historycznej lasu, las to miejsce, które przez tysiąclecia żywiło, odziewało, dostarczało opału i budulca – długo był fundamentem gospodarki. Tragiczna momentami historia Polski również na lesie odcisnęła swoje piętno, lasy polskie pełne są pamiątek po powstaniach listopadowym i styczniowym, pełne śladów po pierwszej i drugiej wojnie światowej.
Dziś jesteśmy mądrzejsi od wielu minionych pokoleń, wiemy jakie skutki niesie za sobą postępujące przez setki lat wylesianie i nieprzemyślana ingerencja człowieka w środowisko naturalne. Znając negatywne skutki możemy wyciągając odpowiednie wnioski nauczyć się postępować tak, aby jak najwięcej ocalić dla przyszłych pokoleń. Zarówno w skali makro, ogólnopolskiej poprzez wspomaganie działań edukacyjnych i ochronnych podejmowanych przez leśników, społeczną kontrolę na nimi, jak i w skali lokalnej, często osobistej – przez reagowanie na niewłaściwe zachowania w lesie np. wywóz śmieci do lasu. Podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi chciejmy razem odkryć, poznać i ocalać Polski Las.

 


Żubr na medal

Komentowanie nie jest możliwe | komunikaty, myśliwi

W dniu 6 kwietnia 2011 r. Kapituła Odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego przyznała Kołu Łowieckiemu „Żubr” z Kamienia Pomorskiego Złoty Medal Zasługi Łowieckiej. Serdecznie gratulujemy! Darz Bór.

 


Wpłaty – konto bankowe

Komentowanie nie jest możliwe | komunikaty, Koło Łowieckie

Dla usprawnienia działań finansowych wszelkie wpłaty do kasy naszego koła lowieckiego prosimy dokonywać za pośrednictwem przelewów na podany nizej numer konta bankowego : 39 9393 1023 3950 4511 2000 0010

Dane odbiorcy: Koło Łowieckie Rega, ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice.

 


Instruktor kynologiczny

Komentowanie nie jest możliwe | komunikaty, Koło Łowieckie, zwierzęta

Komisja Kynologiczna przy Okregowej Radzie Łowieckiej w Szczecinie organizuje kurs na uzyskanie uprawnień instruktora kynologicznego. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swój udział w szkoleniu za pośrednictwem kół łowieckich do końca miesiąca kwietnia 2011 r.

„… polowanie bez psa jest niczym wesele bez muzyki …”

Kalendarz konkursów i prób pracy psów mysliwskich na rok 2011

Kalendarz wystaw psów w roku 2011 

 


Jak podejść lisa?

Komentowanie nie jest możliwe | polowania, zwierzęta

Jest wiele sposobów zwabienia trudnego zwierza jakim jest cwany lis. Nie bez kozery do tego osobnika przylgnęły liczne, nota bene niekorzystne określenia. Mimo, że sezon łowiecki na lisy w Polsce rozpoczyna się w czerwcu i kończy się z upływem marca, to są obwody z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych zającem, bażantem lub kuropatwą (takim jest nasz obwód) gdzie polowania na lisy trwają przez cały rok. Jak w takim razie podejść lisa?

 

Oglądnij krótki film jak używać wabika.

Wśród myśliwych stosowana jest metoda przy użyciu wabika zwana kniazieniem zająca, czyli emitowanie dźwięku wydawanego przez schwytanego, bądź rannego zająca. Powodzenie tej metody spowodowane jest naturalnym instynktem występującym u lisów. Zwierze szybko wychwytuje sygnał, że w pobliżu ukrywa się łatwa zdobycz, czyli schwytany, bądź co lepsze ranny zając. Ta forma wabienia stosowana jest późną jesienią i zimą w obwodach łowieckich, obfitujących jeszcze w zające. Wabikiem, który ma zastosowanie przez cały rok jest natomiast imitowanie pisku myszy. Związane jest to z tym, że myszy, nornice i inne gryzonie stanowią podstawę diety rudych drapieżników. Co ciekawe, wabik nęci zwierzynę tak skutecznie, że często lisy podchodzą bardzo blisko myśliwego i pozwalają na swobodny odstrzał. Naśladować dźwięk gryzonia jest najlepiej z niedużej odległości, czyli 300-500 metrów, ponieważ polujący przez cały czas widzi myszkującego lisa. Sposób ten dobrze się sprawdza w okresie żniw, kiedy na polach jest dużo ściernisk. Wspomniane metody nie skutkują podczas cieczki lisów. W tej sytuacji pozostaje imitowanie odgłosów zwanych skoleniem wydawanym przez rujną liszkę. Dźwięk ten to cichy, przeciągający się, dość wysoki odgłos kilkakrotnie powtarzanego krótkiego gwizdnięcia. W czasie cieczki samce otumanione również feromonami reagują na skolenie oraz dają się zwabić na bliski strzał śrutowy. Myśliwi nie zapominają również o wykorzystaniu stosownych metod wabienia lisów w czasie rui. Wabiki są tak przystosowane, że oddają dwa dźwięki do złudzenia przypominające szczek samca lub samicy. Należy jednak posiąść umiejętność różnicowania danych odgłosów. Jeśli chcemy wabić przy pomocy szczeku lisa (psa), wtedy krótko i dość energicznie wciągamy powietrze w środku ustnika. W przypadku wabienia liszki należy odwrócić wabik i energicznie wdmuchiwać do niego powietrze.
Wabiąc każdą zwierzynę, a w szczególności lisy, musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, czyli rozpoznaniu terenu występowania zwierzyny, odpowiednim wyborze miejsca zasiadki, sprawdzeniu kierunku wiatru, dobraniu odpowiedniego stroju maskującego, natomiast po zajęciu stanowiska odczekaniu z wabieniem 20–30 minut, aby znów nastał spokój w łowisku.

źródło: poluje.pl

 


Podziękowanie

Komentowanie nie jest możliwe | Koło Łowieckie, myśliwi

Serdecznie dziękujemy Koledze Jackowi Pokorskiemu za wieloletnie pełnienie funkcji łowczego Koła Łowieckiego Rega w Gryficach. Każdy z nas ma świadomość jak wiele czasu, wysiłku i wiedzy wymaga czuwanie nad prawidłową gospodarką łowiecką koła a jednocześnie wiemy jak niewielu jest w stanie dać tyle ile ty Jacku poświęciłeś dla nas wszystkich. Mamy nadzieję, że będziesz chciał nadal dzielić sie z nami swoimi doświadczeniami i bywać z nami w łowisku. Darz Bór !

 


Walne zgromadzenie 2011

Komentowanie nie jest możliwe | Koło Łowieckie, spotkania

Więcej informacji o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Rega w Gryficach w zakładce „Informacje dla członków koła”

 


50 lat dla łowiectwa

Komentowanie nie jest możliwe | Koło Łowieckie

W dniu 17 kwietnia 2011 r. nasi szacowni nemrodzi Edward Robacki oraz Zdzisław Zaniewski zostali odznaczeni Złotymi Medalami za Zasługi dla Łowiectwa. W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego odznaczenia wręczył Prezes Koła Wacław Szajner.

 


Gracjan – trzymaj się!!!

Komentowanie nie jest możliwe | Koło Łowieckie, myśliwi

W dniu 8 kwietnia 2011 r. nasz sympatyczny młodszy Kolega Gracjan Weiler uległ bardzo poważnemu wypadkowi.
Gracjan co te nasze polowania teraz … będzie lipa ! Czekamy na Ciebie w Kole !
Wszystkie osoby chcące udzielić wsparcia finansowego Gracjanowi mogą dokonywać wpłat na konto: Marian Weiler, Prusinowo 17/10, 72-300 Gryfice, nr: 25 9393 1023 3950 3530 3000 0010 Bank Spółdzielczy w Wolinie z dopiskiem „dla Gracjana”

„Każdy z nas jest tyle wart ile może pomóc drugiemu”

 


CURRENT MOON
Pogoda Gryfice z serwisu
szkody zobacz kto nas odwiedza