walne zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Na dzień 8 października 2017 r. Zarząd Koła Łowieckiego Rega w Gryficach zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków koła. Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 w Tawernie Dragon przy ul. Śniadeckich w Gryficach. Porządek obrad zgodnie z przesłanymi zawiadomieniami.
Darz Bór. Do zobaczenia.