skladka

Składka do 25 grudnia 2016 r.

Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej nr 23/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie składki członkowskiej oraz ubezpieczenia myśliwych na rok 2017:

– składka normalna na rok 2017 wynosi -357,00 zł.
– składka ulgowa na rok 2017 wynosi – 197,00 zł.

Wzrost składki o 2,00 zł wynika ze wzrostu składki ubezpieczeniowej i skutkuje także wzrostem kwoty gwarantowanej w przypadku OC z kwoty 500 tys. zł do kwoty 550 tys. zł, jak również wzrostem sumy ubezpieczenia z tytułu NNW z kwoty 35 tys do 40 tys. zł.

Płatności można do dnia 25 grudnia 2017 r. dokonać przelewem na konto KŁ Rega numer: 37 9376 0001 2001 0017 4639 0001 w tytule podając swoje imię i nazwisko.