walne zgromadzenie

Ponowne walne zgromadzenie

Na dzień 13 listopada 2016 r. Zarząd Koła Łowieckiego Rega w Gryficach zwołał Walne Zgromadzenie Członków Koła.