walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Na dzień 15 maja 2016 r. Zarząd Koła Łowieckiego Rega w Gryficach zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła. Spotkanie odbędzie się w Hubertówce w Raduniu o godz. 10.00 zgodnie z przesłanym porządkiem obrad.